пълен
автомобил
0,50
€ / км.
празен
автомобил
0,50
€ / км.
пълен
джип, ван, пикап
1,50
€ / км.
празен
джип, ван, пикап
1,50
€ / км.

В цените за транспорт извън Европейски съюз не са включени магистрални и терминални такси.
За автомобили на стойност над 5000 евро се сключва задължителна карго застраховка за сметка на клиента.

Всички цени са без ДДС!