София град и София окръг, без присъствието на клиента: Взимане на МПС-то от място, удобно за клиента, транспортиране до КАТ, регистрация и транспортирането му обратно до удобно за клиента място . Необходимо е предварително клиента да ни е упълномощил да регистрираме конкретното МПС на негово име с нотариално заверено пълномощно.